2 RAJD RENAULT KLUB POLSKA

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na II Rajd PIKUR- Renault Klub Polska, który odbędzie w dniu 2.09.2023r podczas trwania Ogólnopolskiego Zlotu Renault w Toporni 2023r.

O co w tym Rajdzie chodzi? W wielkim skrócie, zapisujesz się na II Rajd PIKUR- Renault Klub Polska który odbywa się na Ogólnopolskim Zlocie Renault 2023, stawiasz się w zlotową sobotę ze swoją załogą, zatankowanym autem i dobrym humorem pod recepcją ośrodka. Organizatorzy Zlotu i Rajdu wręczają Ci mapę, omawiają trasę i czekające na niej wyzwania (np. zagadki i zadania do wykonania) za które Ty i Twoja załoga otrzymacie punkty. Ruszacie w trasę, od Twojego pilota zależy czy się zgubicie 🙂 po drodze zatrzymujecie się w miejscach zadań i zagadek, wracacie do ośrodka gdzie zostaną wam podliczone punkty, pamiętaj to nie Rajd „wyścigowy”! nie spiesz się! 

 

Regulamin Rajdu

1. Organizatorem Rajdu jest Renault Klub Polska – PIKUR.
2. Załogę stanowi kierowca lub kierowca i pilot. Kierowca musi posiadać ważne prawo jazdy (będziemy sprawdzać na odprawie) oraz być osobą trzeźwą. W pojeździe dopuszczamy przebywanie pasażerów, w ilości nie przekraczającej ilość miejsc w dowodzie rejestracyjnym. Pasażerowie nie będą klasyfikowani w wynikach Rajdu, jak również nie mogą brać udziału w próbie sprawnościowej oraz w Teście.
3. Pojazd startujący w Rajdzie musi być sprawny i dopuszczony do ruchu, posiadać ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC (będziemy sprawdzać na odprawie). Zaleca się posiadanie ubezpieczenia NNW.
4. Rajd PIKURa będzie odbywał się na terenie oraz w okolicach miejscowości Przysucha, dnia 2 września 2023, w godzinach 8:00 – 18:00.
Rajd będzie podzielony na trzy części:
a. Próba sprawnościowa cz.1 i cz.2, TUTAJ MOŻE BYĆ RÓŻNIE, jeżeli nie znajdziemy miejsca zastąpimy ten pkt. innym rodzajem wyzwania ;)
b. Próba Turystyczna (miasto i okolice),
c. Test z wiedzy.
Warunkiem sklasyfikowania końcowego jest ukończenie wszystkich części Rajdu.
5. Próba sprawnościowa odbędzie się na parkingu OW Marysieńka i będzie próbą na powtarzalność. Odbędą się dwa przejazdy z pomiarem czasu. Im mniejsza różnica czasu między 1 a 2 próbą tym lepiej. Próba sprawnościowa nie będzie głównym wyznacznikiem w wynikach rajdu. Będzie pomocna w przypadku gdy dwie lub więcej załóg będą miały taką samą liczbę punktów (suma z testu i zadań drogowych). W przypadku tej samej liczby punktów oraz tej samej różnicy czasu, zastanowimy się nad rodzajem dogrywki.
Podczas próby sprawnościowej w pojeździe mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby (kierowca i pilot). Próbę należy pokonać w zapiętych pasach, przy zamkniętych szybach oraz z włączonymi światłami.
6. Próba turystyczna odbędzie się na terenie miasta Przysucha oraz okolic i będzie przebiegać według ustalonego schematu podanego na Karcie Drogowej. Podczas próby wszyscy uczestnicy zobligowani są do przestrzegania Przepisów Ruchu Drogowego. W przypadku ich złamania załoga może zostać ukarana z wykluczeniem z Rajdu włącznie.
7. Karta drogowa skrócony opis trasy z zaznaczonymi miejscami do wykonania zadań z Karty zadań.
8. Karta zadań to karta, na której znajdują się pytania. Odpowiedzi na nie będzie można znaleźć na trasie Rajdu. Każda poprawna odpowiedź na pytanie to 10pkt.
9. Test z wiedzy jest to test jednokrotnego wyboru z 10 pytaniami. 5 pytań jest z przepisów Ruchu Drogowego oraz 5 pytań z wiedzy o Klubie Renault (lub inne). Będą to pytania związane z historią klubu, dostępną na naszej stronie. Podczas testu zabrania się korzystania z pomocy urządzeń elektronicznych. Każda poprawna odpowiedź na pytanie to 5pkt.
10. Załogi będą podzielone na klasy:
a. RENAULT – pojazdy marki Renault.
b. OPEN – pozostałe pojazdy.
oraz w klasyfikacji generalnej.
Pojemność trasy ograniczona do 20 załóg. Decyduje kolejność zgłoszeń.
11. Zgłoszenia można wypełnić na miejscu przed rozpoczęciem rajdu lub wysyłać wcześniej (do 20 sierpnia) drogą mailową na adres: rajdpikura@gmail.com lub przez formularz na dole strony. W tytule proszę wpisać Zgłoszenie II Rajd PIKURa, w treści należy podać:
a. imię, nazwisko kierowcy
b. imię, nazwisko pilota
c. marka i model pojazdu, nr rejestracyjny
Każdy uczestnik przed startem musi posiadać opłaconą składkę zlotową oraz wypełnić zgłoszenie dostępne u organizatora (w przypadku zgłoszeń mailowych musi złożyć osobiście podpis pod swoim zgłoszeniem). Podpisując się pod nim, zgadza się z postanowieniami Regulaminu Rajdu, oraz przyjmuje do wiadomości, że startuje w rajdzie na własną odpowiedzialność. Zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań w stosunku do organizatorów, oraz osób ich reprezentujących, za straty wynikłe podczas imprezy w mieniu lub zdrowiu uczestników.
12. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, o czym poinformuje oddzielnie.
14. Wszelkie pytania oraz spory będą rozwiązywane na miejscu przez organizatorów.
15. W przypadkach nieokreślonych przez Regulamin Rajdu mają zastosowanie przepisy Polskiego prawa.

 

Formularz zgłoszeniowy

FORMULARZ WYŁĄCZONY! Widzimy się na zlocie 😎