1 RAJD RENAULT KLUB POLSKA

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na I Rajd PIKUR- Renault Klub Polska, który odbędzie w dniu 04.09.2020r podczas trwania Ogólnopolskiego Zlotu Renault w OSiR Wawrzkowizna 2020r.

W Rajdzie mogą wziąć udział tylko załogi, które zgłosiły chęć udziału poprzez wypełnienie formularza dostępnego poniżej.

O co w tym Rajdzie chodzi? W wielkim skrócie, zapisujesz się na I Rajd PIKUR- Renault Klub Polska który odbywa się na Ogólnopolskim Zlocie Renault 2020 w OSiR Wawrzkowizna, stawiasz się w zlotowy piątek ze swoją załogą, zatankowanym autem i dobrym humorem pod recepcją ośrodka. Organizatorzy Zlotu i Rajdu wręczają Ci mapę, omawiają trasę i czekające na niej wyzwania (np. zagadki i zadania do wykonania) za które Ty i Twoja załoga otrzymacie punkty. Ruszacie w trasę, od Twojego pilota zależy czy się zgubicie 🙂 po drodze zatrzymujecie się w miejscach zadań i zagadek, wracacie do ośrodka gdzie zostaną wam podliczone punkty.

 

 

Regulamin i zasady I Rajdu PIKUR- Renault Klub Polska

Do udziału w Rajdzie zapraszamy wszystkich miłośników motoryzacji francuskiej, a w szczególności użytkowników samochodów marki Renault wraz z rodzinami i przyjaciółmi. Samochody uczestniczące w rajdzie muszą być sprawne technicznie i dopuszczone do ruchu na drogach w Polsce. Uczestnikiem rajdu jest kierowca wraz z załogą. Osoby nie biorące udziału w piątkowym rajdzie a biorące udział w zlocie mają możliwość dowolnego zagospodarowania swojego czasu.

Koszty udziału w rajdzie: Rajd jest całkowicie bezpłatny dla osób biorących udział w Ogólnopolskim Zlocie Renault 2020 – czyli osób które opłaciły składkę zlotową i posiadają identyfikator (warunek wszyscy członkowie załogi muszą mieć opłaconą składkę).

Zgłoszenia: Termin rejestracji udziału w rajdzie upływa 30 kwietnia 2020 Termin przyjmowania zgłoszeń podyktowany jest koniecznością przygotowania materiałów startowych.

Ekwipunek uczestników rajdu: Długość trasy to ok. 65 km, wiedzie ona ciekawymi leśnymi drogami wokół kopalni Bełchatów, prosimy o uzupełnienie paliwa w swych pojazdach by nie było niespodzianek (brak stacji na trasie rajdu).

Każda drużyna winna być wyposażona w:

  • Obowiązkowe wyposażenie samochodu (trójkąt, gaśnica, kamizelka) – za brak ujemne punkty,

  • Koło zapasowe (lub dojazdowe),

  • Dodatkowe wyposażenie (żarówki, lina holownicza, apteczka) – dodatkowe punkty,

  • Mapa lub atlas samochodowy (nawigacja GPS),

  • Działający licznik przebiegu dziennego (nie dotyczy pojazdów, w których fabrycznie go nie montowano),

  • Chęć dobrej zabawy oraz dobry humor,

    Za każdy element wymieniony powyżej załoga otrzymuje dodatkowe punkty.

W piątek o godzinie 8:00 wszyscy uczestnicy Rajdu zbiorą się przed recepcją ośrodka Wawrzkowizna gdzie odbędzie się powitanie uczestników , zostaną omówione zasady, trasa i zadania na trasie, a także zostaną spisane liczniki i sprawdzone zostanie wyposażenie samochodów. Od godziny 8:30 start rajdu.

Postanowienia końcowe: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane przez uczestników w stosunku do osób trzecich i ich mienia oraz w stosunku do uczestników imprezy i majątku ośrodka Wawrzkowizna. Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody i straty powstałe u uczestników biorących udział w imprezie którą biorą na własną odpowiedzialność. W związku, z okolicznością, że trasa rajdu prowadzi drogami publicznymi, a czas jest nieograniczony zobowiązuje się wszystkich uczestników do bezwzględnego przestrzegania przepisów obowiązującego Kodeksu Ruchu Drogowego oraz do zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Każdy uczestnik akceptujący regulamin wyraża zgodę na publikację jego zdjęć lub filmów. Na terenie ośrodka zobowiązuje się uczestników do stosowania zasad zawartych w regulaminie ośrodka, regulaminie Ogólnopolskiego Zlotu Renault 2020, a także do komunikatów ogłaszanych w trakcie trwania imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania z rajdu uczestników nieprzestrzegających regulaminu bądź udokumentowanych wykroczeń. Na terenie ośrodka i w obiektach zwiedzanych obowiązuje zakaz handlu obnośnego.

Formularz zgłoszeniowy

 

 

Pozdrowienia dla Sudeckiego Klubu Citroena, podebraliśmy trochę 🙂